BLOG

Czy można zmienić wysokość alimentów?

Czy można zmienić wysokość alimentów?

Kwota zasądzonych sprzed laty alimentów z biegiem czasu może okazać się nieadekwatna do sytuacji, w której uprawniony do tego świadczenia znajduje się w danej chwili. Z pewnością są tego świadomi rodzice dzieci, które są na etapie dorastania. Potrzeby zwiększają się wraz ze wzrostem dziecka i

Przeczytaj »