BLOG

przestępstwo niealimentacji

Przestępstwo niealimentacji – kilka faktów

Coraz więcej osób objętych obowiązkiem alimentacyjnym uchyla się od jego spełniania. Jednakże nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że niepłacenie alimentów może stanowić czyn zabroniony. Przestępstwo niealimentacji jest bowiem zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności. W niniejszym artykule zajmę się omówieniem

Przeczytaj »