BLOG

Ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie krok po kroku – podstawowe informacje

Ubezwłasnowolnienie to temat, którym postanowiłam się zająć w dzisiejszym artykule. W mojej ocenie jest to jedna z najbardziej czasochłonnych i skomplikowanych spraw z zakresu prawa cywilnego.  Z roku na rok rośnie liczba osób ubezwłasnowolnionych w Polsce. Przykładowo, w 1985 roku liczba osób ubezwłasnowolnionych wynosiła około

Przeczytaj »
Rozdzielność majątkowa przed sądem

Rozdzielność majątkowa przed sądem?

Zgodnie z treścią art. 52 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: KRO), z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, aby rozdzielność majątkowa została ustanowiona przed sądem. Ustawodawca nie zdefiniował jednak pojęcia „ważnych powodów” w treści ustawy KRO, ani w żadnym innym akcie prawnym.    W doktrynie i

Przeczytaj »
Opinia OZSS

Opinia OZSS jako dowód w sprawie rodzinnej

Opinia OZSS (Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych) lub biegłych sądowych z listy Prezesa Sądu Okręgowego ma często wpływ na ostateczną decyzję sądu w sprawach rodzinnych. Dlaczego? Jest ona bowiem kluczowym dowodem przeprowadzanym w sprawach dotyczących małoletnich dzieci. Mam tutaj na myśli w szczególności sprawy o rozwód,

Przeczytaj »

Czy można być w związku nieformalnym podczas rozwodu?

Na wstępie warto przypomnieć, że rozwiązanie związku małżeńskiego poprzez rozwód jest dopuszczalne tylko i wyłącznie wtedy, gdy między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. W praktyce oznacza to, że między małżonkami wygasła więź duchowa, fizyczna i gospodarcza. A dodatkowo – nie widzą

Przeczytaj »

7 mitów o świadczeniu 500 plus

Program pomocy Rodzina 500+, od samego początku wzbudza wiele kontrowersji. Ponadto zauważyłam, że – w wyniku niedawno przeprowadzonych zmian w zakresie ich przyznawania – pojawia się wiele wątpliwości. Czy jest ono zależne od dochodu, czy podlega ono opodatkowaniu? Czy wpływa na wysokość alimentów? Dlatego też

Przeczytaj »
Rozprawa rozwodowa

Rozprawa rozwodowa – czy można się do niej przygotować?

Pierwsza rozprawa rozwodowa to niezwykle stresujące wydarzenie. To właśnie podczas niej okazuje się, jakie intencje ma druga strona. Wychodzi na jaw, czy sprawa będzie toczyła się o wykazanie winy małżonka, alimenty, czy ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dziećmi. W mojej ocenie do pierwszej rozprawy rozwodowej można się

Przeczytaj »
Czy można zmusić rodzica do kontaktów z dzieckiem

Czy można zmusić rodzica do kontaktów z dzieckiem?

W dzisiejszym artykule wyjaśnię Ci, co możesz zrobić, jeżeli jeden z rodziców nie wykonuje kontaktów z dzieckiem. Pierwsza część artykułu będzie mocno prawnicza, ale mam nadzieję, że to Cię nie odstraszy. Musisz jednak wiedzieć, że solidna podstawa prawna jest fundamentem mojej pracy, a żeby artykuł

Przeczytaj »
Czy małoletnie dziecko może mieć swój majątek

Czy małoletnie dziecko może mieć swój majątek?

Zadajesz sobie pytanie: Czy małoletnie dziecko może mieć swój własny majątek? Odpowiedź jest prosta – otóż TAK. Często zdarza się, że małoletnie dziecko otrzymuje/dziedziczy przedmioty majątkowe lub nieruchomości, które zostały mu zapisane w drodze darowizny albo testamentu. Na przykład przez zmarłego członka rodziny. Warto mieć jednak

Przeczytaj »