BLOG

przestępstwo niealimentacji

Przestępstwo niealimentacji – kilka faktów

Coraz więcej osób objętych obowiązkiem alimentacyjnym uchyla się od jego spełniania. Jednakże nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że niepłacenie alimentów może stanowić czyn zabroniony. Przestępstwo niealimentacji jest bowiem zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności. W niniejszym artykule zajmę się omówieniem

Przeczytaj »
Na czym polega rozdzielność majątkowa?

Na czym polega rozdzielność majątkowa?

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa. Małżonkowie mogą jednak w umowie zawartej w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową, w tym rozdzielność z wyrównaniem dorobków. Z niniejszego artykułu dowiesz się, na czym polega

Przeczytaj »
Czy można zmienić wysokość alimentów?

Czy można zmienić wysokość alimentów?

Kwota zasądzonych sprzed laty alimentów z biegiem czasu może okazać się nieadekwatna do sytuacji, w której uprawniony do tego świadczenia znajduje się w danej chwili. Z pewnością są tego świadomi rodzice dzieci, które są na etapie dorastania. Potrzeby zwiększają się wraz ze wzrostem dziecka i

Przeczytaj »
Ustalenie ojcostwa

Ustalenie ojcostwa dziecka ze związku nieformalnego

W jaki sposób następuje ustalenie ojcostwa dziecka ze związku nieformalnego? Zasadniczo, są na to dwa sposoby. A mianowicie instytucja zwana w prawie rodzinnym uznaniem ojcostwa oraz sądowne ustalenie ojcostwa. Czym charakteryzują się te dwie procedury? Szczegółowym wyjaśnieniem tej kwestii zajmę się poniżej. Zapraszam do lektury!

Przeczytaj »
alimenty u notariusza

Alimenty u notariusza

Obowiązujący na terenie Polski system prawny nie nakazuje, aby zakres obowiązku alimentacyjnego był uregulowany wyłącznie przez rozstrzygnięcie sądu. Mimo tego, że wielu osobom przyznanie alimentów kojarzy się jedynie z tą formą, w praktyce istnieje o wiele więcej możliwości. Kwestie alimentów na rzecz dziecka mogą być

Przeczytaj »

Władza rodzicielska a kontakty

Zgodnie z treścią art. 95 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na władzę rodzicielską składają się m.in.: piecza nad osobą dziecka, a więc dbałość o rozwój dziecka, troska o zapewnienie dziecku odpowiednich warunków egzystencji, ochrony przed niebezpieczeństwami oraz w właściwego rozwoju; zarządzanie jego majątkiem, co obejmuje dokonywane

Przeczytaj »
Separacja a rozwód

Separacja a rozwód

Kiedy powinniśmy wnosić o orzeczenie separacji, a kiedy o rozwiązanie związku małżeńskiego poprzez rozwód?  W swojej praktyce dość często zdaję sobie sprawę z tego, jak mało mówi się o tym, jakie skutki niosą ze sobą te dwie możliwości. Zacznijmy od tego, że separacja i rozwód

Przeczytaj »
Mity na temat alimentów

Mity na temat alimentów

Zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, obowiązek alimentacyjny to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Istotą takiego obowiązku jest to, że jedna strona ma prawo żądać dostarczenia tak wskazanych środków. Druga osoba ma natomiast obowiązek je dostarczyć.

Przeczytaj »
Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Jednym ze skutków rozwodu jest możliwość powrotu przez małżonka do poprzedniego nazwiska. Mimo że statystycznie to więcej kobiet decyduje się na ten krok – kwestia ta dotyczy również mężczyzn. W dzisiejszym artykule przestawię Ci, jak powinna przebiec zmiana nazwiska po rozwodzie.  Zmiana nazwiska po rozwodzie

Przeczytaj »